Internetowy "Wniosek o wydanie karty biletu elektronicznego" przeznaczony jest dla spersonalizowanej karty ze zdjęciem.
W celu uzyskania karty na okaziciela, duplikatu karty lub zmiany danych osobowych, proszę udać się do Punktu Obsługi Klienta.

Dane osobowe


Adres zamieszkania


Podstawa do korzystania z uprawnienia do przejazdu bezpłatnego/ulgowego

Zaznacz tą opcję, jeżeli posiadasz bezterminowe uprawnienie do przejazdów bezpłatnych bądź ulgowych

Informacje dodatkowe